Present4kids is een Nederlandse stichting die zich 'grenzeloos' inzet voor hulpbehoevende kinderen.

Wij zijn actief op sociaal, maatschappelijk, educatief, economisch, medisch en bouwtechnisch gebied.

'Samenwerken' is hét uitgangspunt bij de aanpak van al onze activiteiten en projecten.

Samen met particulieren, scholen, bedrijven en maatschappelijke organisaties bieden wij hulp aan kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. 

Om de betrokkenheid bij een project te vergroten en de plaatselijke economie te stimuleren wordt op de projectlocaties samengewerkt met lokale verantwoordelijken en betrokkenen, scholieren in opleiding en het bedrijfsleven.